צוואות וירושות

צור קשר

צוואה היא ציווי של אדם שקובע מה ייעשה ברכושו ובעזבונו לאחר מותו. על מנת שלצוואה יהיה תוקף משפטי עליה לעמוד בדרישות שנקבעו בחוק. חוק הירושה, תשכ”ה-1965 מכיר בארבעה סוגי צוואות: צוואה בכתב יד; צוואה בפני עדים; צוואה בפני רשות וצוואה בעל פה או צוואת “שכיב מרע”. כמו כן קיימת צוואה הדדית אשר הוסדרה בתיקון 12 לחוק הירושה, תשכ”ה-1965 על ידי תוספת סעיף 8 א’ לחוק, מדובר בצוואה מיוחדת, ששותפים לה שני אנשים, בדרך כלל בני זוג. היא נכתבת בדרך כלל כאשר בני הזוג רוצים להבטיח בצוואתם שעם פטירת אחד מהם, בן הזוג הנותר בחיים יהיה רשאי להעביר את הרכוש בצוואתו אך ורק בהתאם למוסכם ביניהם.

משרדינו מלווה את לקוחותיו בעריכת צוואות על פי רצונם האמיתי והמלא תוך שמירה על פרטיותם וכבודם ותוך התחשבות בנסיבותיהם האישיות. בנוסף, אנו מטפלים בצווי ירושה וצווי קיום צוואה.
למשרדינו יש את הידע, הכלים, המומחיות והניסיון בכל הקשור לצוואות וירושות, לרבות ניסוח צוואות, הגשת בקשות לצו ירושה או לצו קיום צוואה בפני הרשם לענייני ירושות או בית המשפט לענייני משפחה או ביה”ד הרבני האזורי, התנגדות לקיום צוואה ופסילת צוואה כמו גם ניהול עיזבונות, מינוי מנהל עיזבון, טיפול בחלוקת ירושה עפ”י הצוואה, רישום דירה על פי צו ירושה או צו קיום צוואה בלשכת רישום מקרקעין (טאבו) ועוד.

ניהול עיזבונות
משרדנו מתמחה בטיפול עזבונותיו של המוריש ונכסיו. הטיפול הנ”ל כולל הגשת בקשות למתן צוי ירושה ו/או למתן צו קיום צוואה, טיפול ברישום הצווים בלשכת רישום המקרקעין, בחברות המשכנות, במינהל מקרקעי ישראל, איגוד כספים וחלוקתם בין היורשים ככתוב בצוואה ואיכון נכסים. המשרד עושה כל שנדרש כדי לסיים את מלאכת ניהול העיזבונות ביעילות ובמהירות מקסימלית במקביל לרדוקציית עלויות והוצאות יחד עם שיתוף פעולה עם יורשי העיזבון.

אפוטרופסות
משרדנו עוסק במקרים של אפוטרופסות ל”פסול דין” (אדם שלקוי שכל או עקב מחלת נפש אינו מסוגל להיות אחראי לענייני) וגם במקרי אפוטרופסות לאדם שאינו יכול, דרך קבע או זמנית, לטפל לענייניו, כולם או חלקם, ואין מי שהוסמך ויכול לדאוג להם במקומו. משרדנו מסייע לאנשים שנקלעו לאחד המצבים המחייבים מינוי אפוטרופוס ולמשפחותיהם לעבור בהצלחה את התלאות הרבות הללו בחיי המשפחה כעת.

הסכמי ממון
משרדנו עוסק בהכנת הסכמי ממון ועריכתם על שלל סוגיהם. במסגרת הכנתו, אנו משלבים את ההבנה והמקצועיות שלנו בנושאי דיני חוזים ודיני משפחה יחד עם הידע בנושאי נדל”ן, שכן על פי רוב הינו חלק אינטגרלי בנכסי הצדדים. אנו מציעים הכוונה לזוגות שטרם הגיעו להסדר או עמק השווה תוך גילוי רגישות גבוהה כלפי שני הצדדים ורצון כנה ואמיתי לסייע לאנשים להגיע לפתרון בנושאים רגישים כאלה.

תצהירים למטרות שונות
משרדנו עוסק בעריכה ,סיגנון ובדיקה של הסכמים, חוזים ותצהירים משפטיים כאלה או אחרים. בעת כל בדיקה של המסמך הנ”ל אנו מקפידים על הגדלת ראש וצפייה מראש של תרחישים שונים.