אפוטרופסות

צור קשר

משרדנו עוסק במקרים של אפוטרופסות ל”פסול דין” (אדם שלקוי שכל או עקב מחלת נפש אינו מסוגל להיות אחראי לענייני) וגם במקרי אפוטרופסות לאדם שאינו יכול, דרך קבע או זמנית, לטפל לענייניו, כולם או חלקם, ואין מי שהוסמך ויכול לדאוג להם במקומו. משרדנו מסייע לאנשים שנקלעו לאחד המצבים המחייבים מינוי אפוטרופוס ולמשפחותיהם לעבור בהצלחה את התלאות הרבות הללו בחיי המשפחה כעת.